Index   Meta  Open  Cons
Wegh-wyser door Italien, of beschrijvinge der landen en steden van Italien Aen de Wel-Edele Heer De Heer Wilhelm de Beveren, Heeren Cornelisz Afscheit van Italien, op de Alpes gezongen Op den Wegh-Wyzer van D. L. v. Bos Vaersen op de Italiaensche Steden Aen de Beminders der Vreemdigheden Van Oudt Italien in 't gemeen Reys Door het Over-Alpische Vranckrijck, Picenum, Toscanen en Campagno di Roma, tot Rome toe  Wegh van Milanen na Cremona, Mantua en Ferrara, tot Rimini toe Pesaro Fano Reyse van Fano tot Foligno Wegh van Fano op Foligno, en Roma, die beqummer, doch langer is  Reyse van Roma nae Napels  Wegh naer Pozzuolo Genoa Bladwyser
Bibliotheca Hertziana