Index   Meta  Desc  Cons   DLoad
[Exlibris 1] Ex libris Joannis Rossi Veneti Gerardi filii [Exlibris 2] L. C S.VIII N. 17 [Titelblatt] Blondi Flavii Forliviensis De Roma Instaurata. Libritres Ad Eugenium.iiii. Potificem Maximun. Blondi Flavii Forliviensis de Italia Illustrata opus tum propter historiarum cognitionem.tum propter locoy descriptionem Valde necessarium: sublaus mendis suo niteri restitutum. [Inhalt] Bion.Fla.Romae instauratae De Roma Instaurata [Vorwort] Blondi Flavii Forliviensis. In Romam Instauratam Praefatio ad Eugenium quartum Pont. Max. Liber Primus i Urbis Situs. ii Nominis causa. iii Ambitus mensura. iiii Portarum vocabula i genere. v Verbi portarum singularum aethimologia. vi Tres portae urbis prio a Romulo aedificatae. vii Porta populi q flumentana. viii Porta Pinciana q collatina. ix Porta Salaria quae collina. x Porta sanctae Agnetis q Viminalis: quel de qnq portis simul. xi Quando&a quo pons Milvius aedificatus extitit. xii Porta sancti Laurentii quae Exquilina. xiii Porta maior quae Neuia. xiiii Porta sancti Ioanis quae Celimontana. xv Porta Methodi q Gabiusa. xvi Porta Latina. xvii Porta Appia olim Capena. xviii Arcus ueteres a Romulo po xix Trigemina porta. xx Porta Carmentalis xxi Arcus Horatii coclitis. xxii Trastyberia regio q Ianiculu xxiii Pons Sublicius qn& a quo. xxiiii Tresportae Ianiculi in gne. xxv Porta portuensis. xxvi Porta Sancti Pancratii quae Aurelia. xxvii Porta Subt Ianu q fotanilis. xxviii De aedificiis Ianiculi in gne. xxix Ratio constructionis pontis Sublicii. xxx De Thermis severianis&aurelianis. xxxi Ianiculum aliquado fuisse urbem Ravennatium. xxxii Declassibus apud Missenum&apud Ravennam. xxxiii Calixtus papa i via aurelia. Aurelia via. xxxiiii Foelix primus papa ecclesia fui nominis in aurelia. xxxv Adeodatus primus ecclesia ad pontem meruli. xxxvi Hadrianus primus formas sabbatina&iouia restituit. xxxvii Leo.iiii.duas turres ad navalia. xxxviii Quid Vaticanus. xxxix Vaticani regione Leo.iiii. papa muro auxit.&Leonina ciuitatem appellavit. Leonina civitas. xl Sex portae civitatis Leoninae in ghe&statim particulariter. xli Porta triuphalis ubi fuit.&simulterritorium triuphale. ac pons triumphalis. xlii Hospitale.S.spus i Saxea. xliii Mons qivaticano qd fuit. xliiii Naumachhia ubi fuerit. xlv Locus martyrii beati Petri apostoli. xlvi Circus Neronis ubi. xlvii Qn sepulchru Hadriani:&nunc castru sei Angeli:&pons illi subiectus. xlviii Neronis horti. xlix Ecclesia sancti Petri l Symachus papa primus primo fecit palatium sancti Petri. li Honorius primus papa ecclesias ci Petri tegulis aeneis coopuit. lii Donus primus papa paradisum marmore stranit. liii Nicolaus iiii.de Ursinis palatium auxit. liiii Bonifacius.ix. ornavit. lv Leo quartus civitate Leoninam corsis replevit. lvi Eugenius.iiii. Venetus ecclesia sancti Petri fu pellectile donauit. lvii Idem sacristiam tectumque ecclesiae innouanit. lviii Idem portas aeneas. lix Idem aerarii officinam. lx Idem aream palatii&vias urbis stravit. lxi Obeliscus vaticani. lxii De obeliscis omnibus. lxiii De obeliscorum figuris&hierographicis. lxiiii Obeliscus q iaceti hortis Circi. lxv Demontibus urbis in gne. lxvi Capitolium. lxvii Aventinus. lxviii Pallatinus. lxix Celius. lxx Exquiliae. lxxi Quirinalis:&Uiminalis. lxxii De urbe prima a Romulo aedificata. lxxiii Capitolium qd habuit ha beatque nunc. lxxiiii Sacra loca capitolii. lxxv Aventinus quid habuit&nunc habeat. lxxvi Pallatinus quid habuit&nunc habeat. lxxvii Celius mons quid habuit&nunc habeat. lxxviii De ecclesi. qs nunc habet celius. lxxix De forma antoniana. lxxx Hadrianus primus papa Claudiam formam. lxxxi Hospitale salvatoris. lxxxii Ecclesia scorum.iii.coronat. lxxxiii Hospitale magnu lateran. lxxxiiii Ecclesia lateranensis. lxxxv Eugenius quartus pallatio lateranense instauravit. lxxxvi Idem monasterium reaedificavit sumptuosissimum. lxxxvii Amphitheatrum Statilii Tauri. lxxxviii Ecclesia S.Crucis. lxxxix Charthusienses. xc Quid in exquiliis fuerit:sitq ad praesens. xci Quirinalis&uiminalis xcii Suburra quid. xciii Motes Romani quare fecerni non possunt. xciiii Ager Tarquinii quid. xcv Urbs pensilis. xcvi Quid in exquiliis fuerit. xcvii Corneliorum domus. xcviii Statuae iacetes i motibus. xcix Caballi Praxitelis&Phydiae. c Horti Mecoenatiani. ci Habitauit Virgilius in ex quiliis. cii Malae fortunae fanum Vicus sceleratus. ciii Qui ex Romanis boni coloni. ciiii De thermis Diocletiai. Liber Secundus Flavii Blondi Forliviensis Romae Instaurate Liber Secundus. i De Thermis in genere. ii Erant in thermis balnea. iii Erat natatoria &nemora. iiii Thermis alqui bene usi fuerunt. v Thermarum amplitudo usus a principio. vi Thermae quando primum populi usibus permissae. vii Alexandrinae thermae ubi fuerant. viii Aggrippiae thermae. ix Antonianae thermae. x Neronianae thermae. xi Titi&Vespasiani thermae. xii Domitiani thermae: &alia opera. xiii Naumachia Domitiani. xiiii Arcus Domitiani triumphalis. xv Pallatium sancti Laurentii in Lucina. xvi Thermae se verianae. xvii Thermae gordianae. xviii Aurelianae thermae. xix Constatinianae thermae ubi fuerunt. xx Novatianae thermae. xxi Ecclesia sanctae Pudetianae. xxii Thermae olympiadis. xxiii Trophaea C.Marii. xxiiii Basilica Caii Marii ubi&quid fuerint. xxv Macellum ubi&quid fuit. xxvi Arcus sancti Viti. xxvii Quid fuerit in Viminali colle. xxviii Horti Salustiani. xxix Quid fuerit in quirinali colle. xxx De Carinis / Suburra / Taberniola / uia sacra simuli genere. xxxi Via sacra ubi fuit. xxxii Curia vetus ubi dicebatur. xxxiii Item via sacra ubi fuit. xxxiiii In Carinis quid. xxxv Ecclesia sancti Petri ad Vincula. xxxvi Ecclesia S.Luciae. xxxvii Ecclesia S.Martini in montibus. xxxviii Suburra ubi fuit. xxxix Ecclesia S.Agathae. xl De his quae spectauerunt ad religione in genere. xli Ara quid. xlii Quid templum. xliii Iovis Stato risteplum. xliiii Porta Palati. xlv Lacus Curtii: sine Curtius ubi&qd. xlvi Iani templum. xlvii Numisma Iani. xlviii Latium ubi primo fuit. xlix Forum Boarium ubi erat. l Forum piscarium ubi. li Velabri nominis ratio. lii Declivo Capitolino. liii Argiletum quid. liiii Ecclesia S.Georgii. lv Item de foro Boario. lvi Templum Vestae. lvii Asylum ubi fuit. lviii Pars rupis Tarpeiae corruit nuper. lix Templum Asyli quid fuerit. lx Curia vetus ad quid i genere. lxi De his quae ad rem publica spectauerunt. lxii De rostris / Comitio / Graeco stasi/&Senaculo lxiii Rostra quid&ubi. lxiiii Graecostasis ubi:&quid. lxv Senaculum ubi. lxvi Concordiae templum. lxvii Comitium ubi fuit. lxviii Comitium ad qd institutum. lxix Comitia etiam campo Martia solita haberi. lxx Locus proprius campi Martii pro comitiis. lxxi Citatorum mons. lxxii Campus martius quid. lxxiii Aqua virginea. lxxiiii Mausoleum Augusti nunc augusta. lxxv De obeliscis ducbus in campo Martio. lxxvi De columna Coclide Antonini. lxxvii Italos ad comitia venisse plurimos. lxxviii Insula quam in urbe facit Tyberis. lxxix Gelasius papa in ecclesiam S.Bartholomei in insula ordinavit. lxxx Ponte insulae Valentinianus. lxxxi Ponte ipsum Eugenius.iiii.tiburtino lapide stravit. lxxxii Aerarium ubi. lxxxiii Aerarium ad quid. lxxxiiii Primi aeris cusi nota Ianus bifrons. lxxxv Primi argenti signati nota bigae &quadrigae. lxxxvi Argentum non aurum in tributis imperauerunt romani. lxxxvii Iudiciorum loca ubi. lxxxviii Castra Ravennatium. lxxxix Castra ptoria ubi&ad qd. xc Aedes castrorum quid. xci Portus Romanus. xcii De pontibus in genere. xciii De arcubus in genere. xciiii De aquaeductibus in genere. xcv Aqua martia. xcvi Aqua nirginea. xcvii Aqua claudia. xcviii De causis ruinae aquae ductorum. xcix Gothos non dirvisse aquaductus. c Aquilegius aqs deputatus. ci Vetustatem non fuisse oino causam runiae aquaeductorum. cii Loca spectaculorum. ciii Theatri origo. ciiii Scena quid fuit. cv Orchestra. cvi Theatrum temporarium. cvii Theatra duo versatilia. cviii Theatrum Pompei. cix Atrium Pompei. cx Theatri&Scenae locus. cxi Ecclesia S.Laurentii in damasco. cxii Atrium Pompei ubi sacrum nunc dicitur. cxiii Theatri usus quis fuerit. cxiiii De spectaculorum origie. cxv Histriones. cxvi De Rosio amerino. cxvii De Esopo. cxviii Scenae usus quis fuit. cxix Pantomimi ad quid. cxx Tragoediae recitatio. cxxi Comoediae recitatio. cxxii Pantomimi in scena actus. cxxiii Mimi quid. cxxiiii Scenae aedificii magna mutatio. Liber Tertius Blondi Flavii Forliviensis Romae Instauratae. Liber Tertius. i Quid sit amphitheatrum. ii De amphitheatro quod nunc colosseum. iii Thermae Titi Vespasiani. iiii De templo pacis. v Colosseum fuisse harenam. vi Epistola per quam saxa Amphitheatri conceduntur Romanis. vii Amphitheatrum Titi. viii Quae munera ederuntur in Amphitheatro. ix Epistola ostendens Amphitheatri crudelitates. x Captivi pugnare cum feris Amphitheatri cogebantur. xi Gladiatorii ludi origo. xii C.Caesar minuit gladiatorum numerum. xiii Naumacchia in amphitheatro aedita. xiiii Harena ad quid. xv Expensae harenae fiebant a patritiis collatis in capita nummis. xvi De circis. xvii De Circo Neronis. xviii De Circo maximo. xix Quid fori erant. xx Ad qd Circus fuit istitutus. xxi Circus unde dictus. xxii De carceris loco&pars Circi. xxiii Ludi Circi. xxiiii Ludos Troianos. xxv In Circo carceres aureati. xxvi Quid sit nunc Circus maximus. xxvii Quid fuit prope circus maximum. xxviii De columna in quam mittebant tela ituri ad bella. xxix Templum Herculis quod muscae nec canes itrabant. xxx Circi Flaminii origo. xxxi Prata flaminia. xxxii Apollinis aedes. xxxiii De Equuria. xxxiiii Ab augusti mausoleo currebant in nunc Agonem. xxxv Ecclesia S.Mariae in equuria. xxxvi Origo vocabuli viae flaminiae. xxxvii Flaminiae provinciae origo vocabuli. xxxviii De mutatione nominis Circi flaminii nunc agonem. xxxix Agonis ludi ab apollinaribus traducti. xl Ecclesia S.Apollinaris. xli De minutioribus &dispsis in genere. xlii Neronis domus. xliii Fortunae aedes ex lapi de translucente. xliiii Domus neronis locus quis fuit. xlv Titus in stationis Neronis Amphitheatrum. xlvi Colossus a quo nunc Colosseus. xlvii Caput aeneum quod nunc estad Lateranum. xlviii Forum Traiani. xlix Equus Traiani aeneus. l Coclidis columna Traiani. li Ecclesia sancti Basilii. lii Tres turres militarium. liii Forum Neruae. liiii Ecclesia S.Hadriani in tribus foris. lv Ecclesia S.Martinellae. lvi Statua marfforri appellata quid. lvii Septizonium. lviii Septodium Lodia. S.Lucia in septa solis. lix Arcus triumphalis Severi. lx Arcus Constantini. lxi Domus C.Caesaris. lxii Pantheon. lxiii Pantheonis mutatio in S.Mariae rotundae. lxiiii Eugen.iiii.Pantheon istauravit&cartis plumbeis coopervit. lxv Idem columnas dicti Pantheonis de texuit. lxvi Idem eiusdem Pantheonis aream lapide stravit. lxvii Vicus iugarius ubi fuit. lxviii Equimelium quid&ubi fuerit. lxix Salinae ubi fuerunt. lxx Carceris vis verbi. lxxi Latumias fuisse ubi nunc ecclesia S.Nicolai in carcere Tuliano. lxxii Atrium regium ubi nunc domus Sabellorum. lxxiii Velia summa ubi fuit. lxxiiii Quid fuerit Testaceus Mons. lxxv Figuli&Plastici. lxxvi Ludi Taurii. lxxvii Loca quorum certa non habentur testimonia. lxxviii Ecclesia S.Marci Pallaturae. lxxix Basilica .xii.Apostolorum. lxxx Ecclesia S.Marcelli. lxxxi Tituli. Cn.Pompeii in delubro minervae. lxxxii Praefatio triumphi Cn.Pompei. lxxxiii Querela ignorationis multorum locorum sacrorum. lxxxiiii Comparatio qualis vetustae&puntis Romae. lxxxv Habet presens Roma aliquod in gentes impium. lxxxvi Non armis&sanguine sed Religione subiiciuntur populi. lxxxvii Dictator ppetus é Pontifex. lxxxviii Senatores sunt cardinales. lxxxix Asiam / Aphricam / Europam qu Romana curia hebit subiectam. xc Tributa pendet pene omnis Europa. xci Quae sunt solida praesentis status fundamenta. xcii Qui Romam non adierit nihil vidit. xciii Limina apostolorum. xciiii Veronica. xcv Domine quo vadis. xcvi Cimiterium Calixti. xcvii S. Sanctorum. xcviii Capita apost. Petriet Pau. xcix Incunabula&circuncisio Salvatoris. c Lactis virginei vasculum. ci Primum altare quod habuit re. Christiana. cii Cathenae bti Petri apostoli. ciii S.Ioan.Baptistae caput. ciiii Annulus sponsalitiorum beatae virg. Agnetis. cv Craticula S.Laurentii. cvii Fons ad effusum bti. Pauli sanguinem. cviii S.Mariae maioris ecclesia veneranda. cix Sancti Hieronymi corpus. cx Sancta Maria in transyberina regione: ubi fons olei erupit. cxi Conciliati ab Eugenio .iiii. Ro. ecclesiae Asiani Romam venerunt. cxii Nulla orbis civitas pluribus q Roma gentibus frequentatur. cxiii Quot milia singulis annis Romam adeunt. cxiiii Viget adhuc Romanae ma iestatis gloria. In Italiam Illustratam [Vorwort] PRAEFATIO. Blondi Flavii Forliviensis Italiae Illustratae Italiae Regiones/seu Provintiae.XVIII. BLONDI FLAVII FORLIVIENSIS ITALIAE ILLUSTRATAE LIBER PRIMUS. [1. Liguria] Ab Liguria ante Plinium secuti duximus inchoandum. [2. Etruria] Etruria ad Macram seqtur regio Italiae secunda. [3. Latina] Regio tertia: Latina. [4. Umbria] Regio quarta Umbria: sine Ducatus Spoletanus. [5. Picenum] Regio quinta/Picenum/sine Marchia Anconitana. [6. Vulgo Romagna] Blondi Flavii Forliviensis Regio sexta Romandiola: sine Flaminia. [7. Lombardia] Regio septima Lombardia incipit foelicissime. [8. Venetiae] Regio Octava Venetiae Incipit foelicissime. [9. Marchia Tarvisina] Marchia Tarvisina. [10. Forumiulii] Regio Decima, Forumiulium. [11. Histria] Undecima Regio Histria. [12. Aprutium] Regio .XII. Aprutium: Sannium: Campania: Apulia: Lucania: Salentini: Calabria: &Brutii. [13. Campania] Regio Tertiadecima: Campania. [14. Apulia] Apulia, Regio quartadecima. R. Volaterrani Commentariorum Urbanorum. [1] De Alpinis. [2] Italia. [3] Liguria. [4] Subalpina. [5] Transpadana. [6] Venetia. [7] Istria. [8] Gallia Togata. [9] Etruria. [10] Regio Latini: Volsci: Hernici: Equi. [11] Umbri: Sabini. [12] Picentes. [13] Precutini: Marrucini: Vestini: Marsi: Frentani: Peligni: Samnites. [14] Samnitum: in quo Ausonii: Arunci: Sidicini: Irpini. [15] Campania. [16] Picentini: Lucani: Brutii. [17] Iapigia: Messapia: Peucetia: Daunia. Salentini: Apulia. [18] Insulae Tyrrheni Maris. Marci Antonii Sabellici de Vetustate Aquileiae [1] Forum Iulium: Carnia: seu Patria. [2] De Venetae Urbis Situ. [2] Secunda urbis Regio: quae Paulina. [3] Regio tertia: quae Cruceia. [4] Canaregium regio. [5] Olivolensis Regio: quae&Castellum. [6] Via&ultima Regio: quae&Divi Marci. [7] Suburbana Regio. - Venetae Urbis Origo. Georgii Merulae Alexandrini Antiquitatis Viceco Georgii Merulae Alexandrini Antiquitatis Vicecomitum Lib. pri. ad Mediolani: Insubriae:&Italiae illustrationem cum Longobardorum Regum imperio spectans. Montis Ferrati descriptio. [Anhang] [Ad Lectorem] presbyteri Bernardini belmondi Carmen. Registrum [-] ITALIA ILLUSTRATA - Io Bremius Lectori. - In tergo folii libro contenta videbis. [1] Romae & quaeinea sunt memoratu digna Index. [2] VENETIARUM INDEX. [3] Index Locorum: Populorum: Montium: Fluviorum: Illustrium hominum: rerum denique: verborum: omniumque in hoc opere contentorum.
Bibliotheca Hertziana