Index   Meta  Desc  Open  Cons
Pomponii Laeti De Antiqvitatibvs Vrbis Romae Libellus longè utilissimus Rerum ac verborum in his de Antiquitatibus Romae libris memorabilium Index Amphitheatrum Epistome. Liber primus I. De situ urbis II. De urbis Romae conditoribus, Regibus, atque cultoribus  III. De forma ac magnitudine urbis Romuli IIII. [sic!] De Portis urbis Romuli V. De vario ambitu, et moenibus urbis VI. De urbis pomerio VII. De Portis Romae antiquis quae hodie non extant et quae extant  Liber secundus I. De variis nomini bus capitolii II. Capitoli fundamenta quis primus iecerit, quis absolverit, quoties incensum, et aquibus restauratum III. De templis Iovis Feretrij, Iovis Optimus Maximus Iunonis et Minervae  IIII. [sic!] De Saturni templo, Iovis Tonantis, et Iovis Custodis, Fortunae, Vaeiovis, Misericordiae, Iuononis Monetae, et Iani templo, Orestis sepulchro, Aerario publico, Domo Manlij, fanoq, Carmentae V. De temlis deorum incertam sedem nunc habentibus in Capitolio VI. De statuis quae in Capitolio olim suere, vel etiamnum sunt  VII. Statue Viris illustribus in Capitolio con stitutae  VIII. De Clivo Capitolino, Tarpeia Rupe, Saxo Carmentali, et Porta Stercoraria  IX. De tabulis, columnis aeneis, ansere argento X. De quibus aedificijs in Capitolio, alijsque rebus in genere XI. De Concordiae et Iovis Statoris templo: denique quid sit Curia XII. De templo ac luco Vestae, et templo Fidei, atque Romuli XIII. De Lupercali sicuque Ruminali XIIII. [sic!] De via Nova, vico Iugario, et Thusco vico XV. De arcubus Romuli, Senatulo, et Ovidij domo Liber tertius   I. De varia palatii II. De Victoriae, Cereris, Iunonis Sopitae, Matris deum, et Libtertatis templo, et eiusdem porticu ac de Caßij domo III. De Fano et Ara Febris, Aede Larum, dea Viriplacae sacello, templo Fidei, et Iovis Victoris aede  IIII. [sic!] De Heliogabali, Apollinis, et Penatium templo, de aede Orci, loco Palladij, et templo Augusti V. De domibus Palatinis, et Saliorum Curia VI. De Summa Velia, Statuis palatinis, alijsque rebus in genere VII. De Palatio nunc Maiori, Atrio, et veteri ipsius Palatij porta VIII. De templo Iani, Augusti, et Faustinae IX. De Castoris et Pollucis templo et Rostris X. De Caesaris, Veneris genitricis: et Martis Ultoris templo, et Atrio Veneris XI. De Vulcani, Concordiae, Pacis, Romulus, ac Veneris Cloacinae templo XII. De Telluris, Victoriae, Solis et Lunae templis, de domo Caßij, deque Armamentario XIII. De Foro Traiani, deque ijs quae in eo sunt, vel olimj suere XIIII. [sic!] De foro, Palatio, et Porticu Nervae  XV. De foro Romano, Comitio, Carcere Tulliano, et Marforij simulachro  XVI. De Secretario Popolo Romano Arcu Septimij, templo Saturnicae de Aerario, et offinina cudendi pecuniam XVII. De Miliario Aureo, Ponte Caliguae, et de Rostris ac Curia XVIII. De Lacu Curtio, Cloaca Maxima, et Doliola XIX. De Comitio, templo Veneris Genitricis, statuis et simulachris, quae in Comitio, et foro Romano fuere, ac de Caesaris statua atque columna XX. De Columna Moenia, Pila Horatia, de Caesaris, Constantini, et Domitiani equo deq templo ac area eiusdem Caesaris  XXI. De foro Caesaeris, Basilica Pauli, et eiusdem Bibliotheca XXII. De foro Augusti, Porticus Antonini, Faustinae, et Liviae, ac de Caesaris domo XXIII. De Sororio Tigillo, Vico Cyprio, Scelerato et Patri cio, atque M. Antonij domo XXIIII. [sic!] De Bustis Gallicis, et Acquimelio XXV. De via Sacra, Arcu Fabiano et Vespa siano XXVI. De Graecostasi, Senaculo, Curia, et Basilica Opimij et Portij Liber quartus I. De Temploiani et pietatis, ac de carcere plebis Romanae  II. De foro Holitorio, Aede Iunonis Matutae, et Spei, Sacrario Numae, columna Lactaira, ac ara, et Fano Carmentae III. De foro Piscario, et templo Fortunae Virilis IIII. [sic!] De templo Vestae, Salinis, Coclitis arcu V. De foro Boario VI. De templo Herculis Victoris, et ara Maxima VII. De Pudicitiae, Fortunae Prosperae, Matutae, Fortis Fortunae aede, ac de Vico publico, Velabro, et Accae Laurentiae sepulchro VIII. De Vertumno, eiusquam templo, Iano Quadrifronte, aedibus Africani, Basilica Sempronia, ac de Laneis Tabernis IX. De Argileto, domo Cornelij, Aequimelio, et Socordiae sacello X. Circus quid sit, unde dectus, et civis rei causa institutus XI. De Circo Maximo  XII. De templis et aris quae in circo Maximo, vel in circuitu fuiße leguntur XIII. De Naumachia circi Maximi XIIII. [sic!] De Obeliscis duobus circi Maximi XV. De Fornice Sertinij in Circo, Loco Tuberonum in circi, et theatris, Lupanaribus, Pompeij domo, et luturnae fonte XVI. De Septizonio Severi XVII. De arcu triumphali Constantini Imperatoris XVIII. De Coelio monte et Coeliolo XIX. De Fauni, Veneris, et Cupidinis templo, Curia Hostilia, Castris peregrinis, domo Lateranorum, de Constantini et Sesorianij Palatio, ac de L. Veri statua euqestri XX. De Amphitheatris, et in primis Statilij Tauri XXI. Acquaeductus cur inventi, quibus modis acquae ducerectur, cui usui, quis primus deduxerit, et quot acquae deductae XXIII. [sic!] De aquaeductu aquae Claudiae  XXIII. De ijs quae incertam sedem nunc in Coelio monte habent XXIIII [sic!] De Appia Nova via, ac de Isidis, Virtutis et Honoris, Quirini sive Martis aede, et Almone flumine XXV. De Thermis in genere Liber quintus I. De Aventini Montis aetymologia et iis quae in eo memoratu digna II. De Dianae, Bonae deae, Herculis Victoris, Iunonis Reginae, Monetae, Lunae, Victoriae, Minervae, et Libertatis templo, et ara Elicij Iovis De Caco, eiusque spelunca  IIII. [sic!] De Armilustrio et quibusdam alijs rebus in genere V. De Testaceo monte, et deijs quae in eodem ambitu fuere  VI. De Pyramidibus, et sepulchro C. Cestij, ac Horeis Populum Romanum VII. De meta quae Sudans dicta est, et Iovis simulachro VIII. De Amphitheatro Titi Vespasiani, ac de templo Fortunae et Quietis IX. De Esquilijs  X. Da Carinis, Curia Veteri, et Nova XI. De thermis Titi, et Philippi, Statua Laocoontis, Palatio Vespasiant, domo Balbini et Pompeij XII. De Clivio Virbio, domibus Ser. Tullij, Aurea Neronis, Vergilij, ac de turri Mecoenatis et eiusdem Hortis, simulque de Fortunae et Felicitatis templo XIII. De Sisimini Basilica, Capo et foro Esquilino, Luco Querquetulano, Iunonis Laciniae, et Martis, de Fano et ara malae Fortunae XIIII. [sic!] Declivo Suburrano, Arcu Galieni, Macello Libyae, via Praenestina, et Marij trophaeis XV. De domo Aeliorum, Sacello Mariano, regione Tabernola, Thermis et domo Gordiani, Basilica Caij et Lucij, ac de Palatio Liciniano XVI. De acqua Martia sive Traiana, et Isidis templo XVII. De Suburra, domo Caesaris, et Leliae, ac de vico Patricio XVIII. De Suburra Plana, templo Sylvani XIX. De Viminali, Palatio Decij, Lavacro Aggripinae, Thermis Olympiadis, et Novati, ac de domo Q. Catuli, Craßi, et Aquilij XX. De thermis Dioclitiani, Bibliotheca Vulpia, Campo Viminalis, porta Interaggeres, et Quirinali valle XXI. De monte Caballo, Quirinalis etymologia, Turri Militiarum, Balineis Pauli, Sacello Neptuni Thermis Constantini, de domo et vico Corneliorum XXII. De Saturni, Bacchi, Solis, et Quirini templo, et Porticu, Capitolio veteris, Sacello Iovis, Iuononis, et Minervae, et de domo Pomp. Attici XXIII. De Alta Semita, domo Sabini, Vico et Statua Mamurri, foro et hortis Sallustij, ac de Campo Scelerato XXIIII. [sic!] De templo Salutis, Dij Fidij, Fortunae Primigeniae, Honoris, Herculis, Quirini, et Senatulo mulierum XXXV. De Foro Archimonij, Pila Tirburtina, domo Martialis, Circo Floralium, Florae templo, Officinis minij, et Clivio publico XXXVI. De Colle Hortulorum, templo Solis, et sepulchro Neronis Liber sextus I. De urbe plana et theatro in genere II. De Theatro Marcelli, et Bibliotheca, de porticu et curia Ovtaviae III. De Circo Flaminio, et templo Apolinis IIII. [sic!] De Vulcani, Martis, Bellonae, Herculis, Iovis Statoris templo, de Columna Bellica, Ara Neptuni, Porticu Corinthia, et Colosso Martis V. De Porticu Mercurij, Octavij theatro, domo, atrio, et Porticu eiusdem, ac de templo Veneris Victricis VI. De Thermis Agrippinis, Pantheone, eiusque porticu, ac Boni Eventus templo VII. De thermis Neronianis, et Alexandrinis, et de Circo qui Agon dicitur IX. De Neptuni templo, Terento, Ara Ditis, ac Palude Caprea X. De domo Corvina, via Lata, et templo Isidis XI. De arcu Camili, templo Minervae, et foro Suario XII. De Campo Martio, sive Tyberino XIII. De porticu, templo, columna, et Palatio antonini Oij, ac de Septis, sive Ovilibus XIIII. [sic!] De monte Citatorum, Villa Publica, Templo Neptuni, et Ponte in Campo Martio XV. De acqua Virgine, Lacu et Aede Iuturnae, ac Pietatis XVI. De arcu Domitiani, Obelisco campi Martij, et Amphitheatro Claudij Imperatoris XVII. De Valle Martia, Palatio, et Porticu Augusti, de Domitiani Naumachia, et Flaviae gentis templo  XVIII. De Augusti Mausoleo, et iuxta eum Obeliscis duobus, deque Marcelli sepulchro XIX. De Via Flaminia, Trohaeis Marij, et quibusdam alijs ornamentis campi Martij in genere Liber septimus I. De Tyberino Flumine II. De Pontibus supra Tyberim extructis III. De Ponte Milvio IIII. [sic!] De ponte Aelio, nunc S. Angeli, Vaticano, sive Triumphali, ac laniculensi, sive Aureliano V. De Ponte Fabricio, et Cestio VI. De Insula Tyberina VII. De Ponte Senatorum. sive Palatino, et ponte Sublicio VIII. De Transtyberina regione, Ravenatium, et Fortis Fortunae templo, Thermis Saverianis, hortis Caesaris, ac de aqua Alfietina, et de pratis Mutijs IX. De sepulchro Numae, et Caecilij poetae, Tribunali Aureliano, Ianiculo, et hortis Martialis X. De monte et Campo Vaticano, templo Apollinis, et Martis, Naumachia, Circo, et hortis ac, de Obelisco Caesaris XI. De via Triumphali, acqua Sabbatina, sepulchro Scipionis XII. De Mole Hadriani et Pratis Quintijs XIII. De ijs quae extrs portam Flumentana, et Collatinam fuere, vel nunc sunt  XIIII. [sic!] De ijs extra portam fuiße traduntur XV. De ijs quae extra Nomentanam portam, et Interaggeres fuere, vel hodie sunt  XVI. De ijs quae extra portam Esquilinam, Naeviam, Coelimon tanam, et Gabiusam, fuere, vel sunt XVII. De ijs quae extra portam Latinam et Capenam fuere vel sunt XVIII. De ijs quae extra portam Hostiensem, et reliquas in genere Pub Victoris de urbis Romae regionibus et locis libellus
Bibliotheca Hertziana