Index   Meta  Desc  Cons   DLoad
[Titelblatt] Urbis Romae Topographia, ad Franciscum Gallorum Regem, eiusdem ur- bis Liberatorem invictum, libris quinque com- prehensa, BARTHOLOMAEO MARLIANO EQUITE D.Petri auctore. ADIECTA PRIORI EIUSDEM AUCTORIS Topographiae editioni,in hoc Opere sunt: Urbis,atque insignium in ea aedificiorum descriptiones, compluraque alia memoratu digna. Errores nonnulli sublati. Tituli, inscriptionesque non aliter,quam ipsis in erant marmoribus,emendatissime expressi: qui ab alijs ha- ctenus neglecto ordine,&perperam in lu- cem editi inveniuntur. [Widmung]Praefatio FRANCISCO REGI GALLO- rum,urbis Romae liber atori invicto,Bartho- lomaeus Marlianus S.D. . [Autorenverzeichnis] AUTORUM CATALOGUS, QUO- rum testimonijs in hisce Topographiae li- bris nititur Marlianus. [Primärquellenverzeichnis] LOCORUM QUAE IN HOC OPERE A MARLIANO VEL citantur,vel explicantur,Catalogus:in quo repetitus numerus, plures eiusdem autoris locos in eodem folio citatos,ostendit. Index INDEX IN MARLIANI TOPOGRA- phiam urbis foecundissimus. LIBER PRIMUS BARTHOLOMEI MARLIANI EQUITIS D. PETRI,URBIS RO- mae Topographia. Cap. I. DE ORIGINE URBIS. In hac figura,atque in maiori,proprium cuiusque loci situm ibi esse intelligo,ubi prima eius dictionis litera collocata est.Neque puto admonendum esse lectorem, in Divo- rum nominibus templi nomen subintelligi. Cap. II. DE URBE ROMULI. Cap. III. DE PORTIS URBIS ROMULI. Cap. IIII. DE VARIO URBIS AMBITU, REGUM consulumque tempore. SEPTEMTRIO,ORTUS,MERIDIES,OCCASUS. Cap. V. DE VARIO AMBITU URBIS SUB IMPERA- toribus. Cap. VI. DE PORTIS GENERATIM. Cap. VII. DE SITU URBIS. Cap. VIII. Sequitur universalis ipsius urbis Romae typus. DE PORTIS NUNC EXTANTIBUS, AC PRIMO de Flumentana. Cap. IX. DE MOENIBUS URBIS. LIBER SECUNDUS Cap. I. DE CAPITOLIO. Cap. II. DE TEMPLIS IOVIS FERETRII, IOVIS CU- stodis,Veiouis:&de Curia Calabra,Senaculo,atque Asylo. Cap. III. DE CLIVO,VARIISQUE ADITIBUS CAPITOLII, DOMO Milonis,porta Stercoraria:ac de templis Iovis Tonantis,&Fortunae. Cap. IIII. DE RUPE TARPEIA: TEMPLIS, SATURNI, IOVIS Opt.Max.Iunonis,Minervae,Inventutis,&Fidei. Cap. V. DE ARCE, TEMPLO IUNONIS MONETAE: AC DE domo T.Tatij,M.Manlij:atque de Saxo Carmentae. Cap. VI. DE TEMPLIS, ET QUIBUSDAM ALIIS AEDIFI- cijs in Capitolio extructis,quorum certus locus ignoratur. Cap. VII. DE STATUIS, IMAGINIBUS,ET COLUMNIS. Cap. VIII. De TABULIS PUBLICIS. Cap. IX. DE QUIBUSDAM STATUIS, ALIISQUE REBUS antiquis,quae hodie sunt in Capitolio. Cap. X. DE TEMPLO CONCORDIAE, SENACULO, Curia:ac de Tabernis publicis. Cap. XI. DE TEMPLIS IOVIS STATORIS, ET VESTAE, eiusque Luco:ac de Regia Numae,&domo Tarquinij Superbi. Cap. XII. DE TEMPLO QUIRINI: ET DE LUPERCALI, &ficu Ruminali. Cap. XIII. DE VICO IUGARIO, AC THUSCO:ET DE via Nova. Cap. XIIII. DE ARCUBUS ROMULI, ET DE DOMO- Ovidij. Cap. XV. DE PALATINI MONTIS ETYMOLOGIA, PALA- tio,eiusque atrio,&porta. Cap. XVI. DE GRAEGOSTASIE; AEDE CONCORDIAE, SE- naculo,&Basilica Opimij. Cap. XVII. DE CASA FAUSTULI, DOMO CATILINAE,AC SCAU- ri:quid sit Germalus,&quid Velia. Cap. XVIII. DE TEMPLIS VICTORIAE, IUNONIS SOSPITAE, Penatium,Orci,Magnae Matris:ac de domo Publicolae,&Ser. Tulij. Cap. XIX. DE TEMPLO FIDEI, APOLLINIS, EIUSQUE BI- bliotheca:ac de Balneis Palatinis. Cap. XX. DE DOMIBUS, AUGUSTI,TIBERII, CICERONIS, M. Flacci,Cra�i,Q.Catuli,&Romuli:ac de templis,Victoriae,&Libertatis. Cap. XXI. DE VARIIS AEDIFICIIS, REBUSQUE NONNUL- lis quae in Palatino monte olim fuere. LIBER TERTIUS Cap. I. DE FORO ROMANO: TEMPLIS, CAESARIS, CA- storum,&Augusti:ac de Rostris. Cap. II. DE CARCERE TULLIANO, ARCU SEPTIMII, MIL- liario Aureo,equo Domitiani,&de lacu Curtij,Ianique sacello. Cap. III. DE MARFORI STATUA, SECRETARIO PO. RO. templo Saturni,Aerario,at de officina Monetae. Cap. IIII. DE BASILICA PAULI AEMILII,TEM- plo Faustinae,arcuque Fabiano. DIVO ANTONI- NO,ET DIVAE FAUSTI- NAE,EX s.c. . Cap. V. DE VARIIS REBUS QUAE IN FORO FUIS- se dicuntur. Cap. VI. DE COMITIO, TEMPLO QUIRINI, COLUMNA Moenia,basilica Porcia,Curia Hostilia,&veteri,ac de Rostris vete- ribus. Cap. VII. DE DOMO CAESARIS, PORTICU LIVIAE, PACIS templo,ac de Ficu Ruminali. Templi huius etsi pars quaedam adhuc extat,ta- men quia plena operis or- thographia ex ea percipi non potuit,ichnographi- am apposuimus:secuti ex- emplar quorundam mecha- nicorum,qui eam in lucem ediderant,existimantes sa- tis accurate id eos fecisse. Postea vero deprehendi- mus,eius latitudinem,non CLXX,ut ab eis tradi- tum est,sed CC.pedum es- se:longitudinem CCC. Id ne lectorem fallat,ad- monere volui- mus. Cap. VIII. DE ARCU VESPASIANI: TEMPLIS, VULCANI Solisque ac Lunae:atque de Via Sacra. Cap. IX. DE FORO AUGUSTI, NERVAE, ET CAESA- ris:ac de templis Martis Ultoris,Iani,ac Veneris Genitricis. Cap. X. DE TEMPLO TELLURIS: ET DE DOMO SP. CAS- sij,&M.Antonij:ac de Sororio Tigillo,vico Scelerato:atque de bustis Gallicis. Cap. XI. DE THEATRO MARCELLI: CURIA, PORTICU &Schola Octaviae:ac de templo Iunonis,Apollinisque de lubro. Cap. XII. DE FORO OLITORIO: TEMPLIS, IUNONIS Matutae,Spei,Iani,Pietatis,&Carmentae:ac de carcere Pl.Ro.Sacrario Numae,et de Columna Lactaria. Cap. XIII. DE ARGILETO: DOMO SP. MELII, ET AFRI- cani:&de Aequimelio,Tabernis Bibliopolarum,Basilica a Sempronij,ac de Asylo. Cap. XIIII. DE VELABRO, FORO BOARIO, ARCU SEPTI- mij, Vertumni signo:&de Iano quadrifronte,ac de Sepulchro Accae Larentiae. HERCULIS SIMU- LACHRUM. Cap. XV. DE AEDE, ARA, ET SIMULACRO HERCULIS ac templis Pudicitiae,Matutae,Fortunae,&Murtiae. Cap. XVI. DE FORO PISCARIO:TEMPLIS,FORTUNAE VIRI- lis,&Vestae:&de Salinis,atque Arcu Horatij Coclitis. In figura Urbis commu- nem opinionem secuti,hoc templum Pudicitiae ascri- psimus.Sed esse Fortunae, praeter verba Dionysij,e- ius quoque structura facit ut credamus:quae cum sit Io- nica,media inter Corin- thiam& Doricam, huic potius deae convenit.Nam & ipsa media est,bona sci- licet,&mala. Templi longitudo est ped. LVI. latitudo XXVI. Cap. XVII. CIRCUS QUID SIT, UNDE DICTUS, CUIUS rei causa institutus:&de eo qui Maximus dicitur. Cap. XVIII. DE TEMPLO CONSI, EIUS QUE ARA: ET DE aede Neptuni,ac Iuventutis:atque de Fornice Sertinij. Cap. XIX. DE OBELISCIS,ET DE EO QUIIN CIRCO Maximo iacet. Cap. XX. DE TEMPLIS, SOLIS, FLORAE, LIBERI, LIBERAE QUE, Cereris,Veneris,&Mercurij:&de Lupanari,ac domo Pompeij. LIBER QUARTUS Cap. I. DE SALINIS, LIGNARIIS, VITRIARIIS; FIGULIS, Venere Myrtea,ac de Circo Intimo,atque de Testaceo. Cap. II. DE HORREIS PO. RO. SEPULCRO C. CESTII: &de Hylerna luco. OPUS. APSOLUTUM. EX. TESTAMENTO. DIEBUS. CCC: XXX. ARBITRATU PONTI. P. F. CALMELAE. HAEREDIS. ET. PONTHI. L. Cap. III. DE AVENTINO, TEMPLO BONAE DEAE, ET Herculis,&de Armilustro,ac Remoria. Cap. IIII. DE TEMPLO DIANAE, ET IUNONIS REGINAE: spelunca Caci,Clivo pub.ac de Thermis Traiani,&Decij:& de scalis Gemonijs. Cap. V. DE QUIBUSDAM TEMPLIS, AEDIFICIIS QUE ALIIS, QUAE erant in Aventino,quorum certus locus ignoratur. Cap. VI. DE ARCU CONSTANTINI, ET DE SEPTI- zonio Severi Imp. Cap. VII. DE THERMIS, ET PALATIO ANTONINI Caracallae. Cap. VIII. DE TEMPLIS, ISIDIS, HONORIS, VIRTUTIS, Quirini,&Dianae:ac de Coeliolo. Cap. IX. DE COELIO MONTE, CURIA HOSTILIA, MANSIONIBUS Albanorum:Templis,Fauni,Veneris,&Cupidinis:Castris peregrinis:domo Laterano- rum:&de Amphitheatro Statilij Tauri. Cap. X. DE AQUIS URBIS, EARUMQUE ductibus. Cap. XI. DE AQUA CLAUDIA, EIUSQUE DU- ctu. Cap. XII. DE IIS QUAE IN COELIO ERANT, SED CER- tus eorum locus ignoratur. Cap. XIII. DE META, QUAE SUDANS DICTA EST: de Amphitheatro Titi:&de Templis,Fortunae,atque Quietis. Cap. XIIII. DE EXQUILIIS, CARINIS, CURIA: DE THERMIS, &domo Titi Imp.ac de Statua Laocoontis:&de domo Balbini,atque Pom- peij Magni. Cap. XV. "DE TABERNOLA, DOMO AELIORUM, BASILICA CAII &Lucij,Clivo Suburrano,Arcu Gallieni,Trophaeis Marij:ac de Thermis, &domo Gordiani Imp. Cap. XVI. DE AQUA MARTIA. Cap. XVII. DE AQUA IULIA, ET TE- pula. Cap. XVIII. DE CLIVO URBICO, DOMO SER. TULLII, &Neronis:ac de aede Fortunae Seiae. Cap. XIX. DE AGGERE TARQUINII, DOMO POMPEII, ET Virgilij:&de Turri,&Hortis Mecoenatis:ac de campo& foro Exquilino. Cap. XX. DE SUBURRA, TEMPLO SYLVANI ET DE Testamento Iocundi militis. Cap. XXI. DE COLLE VIMINALI, LAVACRO AGRIPPINAE: de Thermis Olympiadis,Novati,&Diocletiani:&Bibliotheca Vulpia,ac de Domo Caij Aquilij. Long.ped.CCXCIII. Lat.ma.LXXXIIII. Minor,XXVIII. Crassitudo muri,V. Pilarum, IIII. Cap. XXII. DE MONTE QUIRINALI, AEDE FORTUNAE, APOL- linis,Iovis,Iunonis,Minervae:&de Turri Militiarum,Balneis Pauli Aemilij,Thermis Constantini:ac de domo Cor- neliorum. Cap. XXIII. DE DOMO POMPONII ATTICI, ET FLAVII SABINI: Templo Quirini,Alta Semita,Vico,&Statua Mamurri:&de Foro,&Hortis Salustij,atque de Campo Scelerato. Cap. XXIIII. DE TEMPLIS, SALUTIS, FORTUNAE PRIMIGENIAE, Gentis Flaviae, Herculis,Honoris,Florae:&de Senatulo mulierum. Cap. XXV. DE FORO ARCHEMORIO, PILA TIBURTINA, DOMO Martialis, Circo Florae:&de Minij officinis. Cap. XXVI. DE COLLE HORTULORUM, DOMO PINCII Senatoris,ac de Sepulcro Neronis. LIBER QUINTUS Cap. I. DE FORO, PORTICU, ARCU, ET COLUM- na Cochlidis Traiani. Cap. II. DE SEPULCRO C. POBLICII, DOMO CORVINA, VIA Lata:&de Isidis&Minervae templo,atque de foro Suario. Cap. III. DE CAMPO MARTIO, ET AGRIPPAE: AC DE aede Larium. Cap. IIII. DE ANTONINI PII PALATIO, ET PORTICU, DE- que eiusdem Antonini Columna. Praeterea de Septis,Monte Citatorum, &Villa Publica. Cap. V. DE AQUA VIRGINE, AEDE ET LACU IU- turnae,templo Pietatis:&de Amphitheatro Claudij Imp. Cap. VI. DE ARCU DOMITIANI, TEMPLO IUNONIS Lucinae:&de Obelisco campi Martij. Cap. VII. DE VALLE MARTIA, NAUMACHIA DOMITIANI, Templo Gentis Flaviae,&Mausolaeo Aug.De duobus Obeliscis, ac de quibusdam sepulcris. Cap. VIII. DE TEMPLIS, BELLONAE, APOLLINIS, &Martis:&de Porticu Mercurij,atque Columna bellica. Cap. IX. DE CIRCO FLAMINIO: ET DE AEDIBUS sacris,Neptuni,Vulcani,Herculis,Iovis Statoris, &Castoris. Cap. X. DE PORTICU OCTAVII: ET DE THEATRO, Domo,Curia,&Porticu Pompeij,ac de Veneris Victricis templo. Cap. XI. DE THERMIS AGRIPPAE: TEMPLO BONI Eventus:&de Pantheo,eiusque Porticu. Cap. XII. DE THERMIS NERONIS, ET ALEXANDRI, ET DE Circo qui nunc Agon dicitur,templo Neptuni,ara Ditis,&de Ca- prea palude. Cap. XIII. DE TIBERINO FLUMINE, ET DE NA- valibus. Cap. XIIII. DE PONTE SACRO, AC SU- blicio Cap. XV. DE PONTE SENATORUM, ET CLOACA Max. Cap. XVI. DE INSULA TIBERINA: TEMPLIS, AESCU- lapij,Iovis,&Fauni. Cap. XVII. DE PONTIBUS, FABRICIO CESTIO, &Aurelio. Cap. XVIII. DE PONTIBUS, TRIUMPHALI, Haelio,&Milvio. Cap. XIX. DE TRANSTIBERINA REGIONE: ET DE TEMPLIS, Ravenatium,&Fortis Fortunae:ac de Thermis Severi,&Aureliani:Naumachia,& Hortis Caesaris:nec non de Aqua Alsietina,Pratisque Mutij. Cap. XX. DE SEPULCRO NUMAE, ET CECILII POETAE: TRI- bunali Aurelio, Monte Ianiculo,&de Hortis cuiusdam Martialis. Cap. XXI. DE MONTE, ET CAMPO VATICANO: TEMPLIS APOL- linis&Martis:&de Naumachia,Circo,&hortis Neronis:ac Obelisco,qui est in eodem circiloco. Cap. XXII. DE AQUA SABATINA: ET DE SEPULCRO SCIPIO- nis,&Hadriani:ac Pratis Quintijs. Cap. XXIII. DE VIIS, FLAMINIA, AEMILIA, CLAUDIA,ET Ca�ia:ac de villa Caesarum. Cap. XXIIII. DE VIIS, COLLATINA ET SALARIA: TEMPLIS, Veneris,Cereris,&Honoris:ac de sepulcris Licinij,Marij,& Iliae:&de ponte Salario. Cap. XXV. DE VIA NUMENTANA, NAENIAE SACELLO, TEM- plo Bacchi,Suburbano Phanoti,&de castro Custodiae. Cap. XXVI. DE VIIS, PRAENESTINA, LABICANA, CAMPANA, Gabina:&de Pontibus,Mamaeo,&Lucano:Aniene veteri,&nova, ac de aqua Appia. Cap. XXVII. DE VIIS, VALERIA, LATINA ET APPIA: TEMPLIS, FOR- tunae Muliebris,Martis,Tempestatis,Spei,Ridiculi:item de sacrario Bonae deae:luco&aede Camoenarum,Circo Antonini:&de Aqua Mercurij. Cap. XXVIII. DE VIIS, OSTIENSI, PORTUENSI, AURELIA, ET Vitellia:&de Hortis Galbae.
Bibliotheca Hertziana